Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu, odtwarzacza DVD.
Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 5 stanowiskami komputerowymi,

w tym 1 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny),

5 z możliwością indywidualnej nauki przepisów,

4 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,

Szkoła na swym wyposażeniu posiada także symulator.