Akademia Szkolenia Zawodowego Kierowców: 

 

                                       Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kategorii C:

 Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:


1) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.;
3) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
4) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
5) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.;

Kierowcy, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne.

                                      Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kategorii D:

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: D, D+E, D1 i D1+E Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:


1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

                                       Kwalifikacja Wstępna

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r. i nie mają ukończonych 21 lat ( kategorii D uzuskali po dniu po dniu 10 września 2008r i nie ukończyli 23 lat)muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej. Obejmuje ono 280 godzin zajęć, kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie ASZK. Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Kurs kwalifikacyjny składa się z:

1) w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:
a) 65 godzin zajęć teoretycznych,
b) 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
c) 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (260 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia (20 godzin).
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia, spełnia wszystkie warunki zgodnie z ustawą.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych wykładowców i instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Egzamin państwowy w siedzibie Ośrodka Kształcenia:

Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin państwowy w siedzibie naszej firmy. Test dotyczący kwalifikacji wstępnej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

                                      Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r. (kategorii D uzyskali po po dniu 10 września 2008r) muszą ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 21 lat. Obejmuje ono 140 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie ASZK. Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Kurs kwalifikacyjny składa się z:

1) w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:
a) 33 godzin zajęć teoretycznych,
b) 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
c) 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (130 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia (10 godzin).
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie ASZK.
 • Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia, spełnia wszystkie warunki zgodnie z ustawą.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych wykładowców i instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Egzamin państwowy w siedzibie ośrodka kształcenia:

Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin państwowy w siedzibie naszej firmy Test  kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej.  Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

                                       Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyśpieszona

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r, (kategorii D uzyskali po po dniu 10 września 2008r) mają ukończony kurs kwalifikacji wstępnej na kat.D a chcą zrobić kurs kwalifikacji na kat C muszą ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej. Kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 21 lat. Obejmuje ono 35,5 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie ASZK Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.  Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C obejmuje:

 • Część teoretyczną: 33 godziny zegarowe wykładów. Do dyspozycji kursantów mamy  bogato wyposażone sale wykładowe.
 • Część praktyczną: 2,5 godziny zegarowe, jazdy w ruchu miejskim. ASZK gwarantuje doświadczonych i wyrozumiałych instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym.

  Egzamin państwowy w siedzibie Ośrodku Kształcenia:

Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin państwowy w siedzibie naszej firmy. Test dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.